PLGBC-MEMBER-LOGO---SILVER-FOUNDING

URBA Architects sp. z o.o., będąc częścią Grupy Urba, jest firmą założycielską Premium Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council), która jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest przekształcenie projektowania, budowania i użytkowania budynków w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.