POWERHOUSE

Idea POWERHOUSE – budynków o dodatnim bilansie energetycznym – opiera się na założeniu, aby eksploatacja obiektu generowała więcej energii odnawialnej niż suma ilości energii zużytej do wytworzenia materiałów budowlanych, budowy, eksploatacji, a następnie zbycia budynku. Budynki odpowiadają za zużycie 40% światowej energii. Dlatego też UE podjęła decyzję, iż od roku 2020 wszystkie nowe budynki muszą charakteryzować się zużyciem energii bliskim zeru, co oznacza, że będą musiały produkować niemalże tyle samo energii, ile jej zużywają. Jest to ambitny cel. Lecz równocześnie tworzy on nowe możliwości dla tych z nas, którzy mogą uczestniczyć w opracowywaniu nowych standardów budownictwa ekologicznego.
Celem projektu opracowanego w ramach warsztatów projektowych, przeprowadzonych wspólnie z norweską pracownią projektową SNØHETTA, jest analiza i ocena możliwości budowy obiektu Powerhouse Kraków, który będzie możliwie jak najbardziej efektywnym kosztowo (na etapie realizacji i utrzymania) i elastycznym budynkiem biurowym, aby mógł zaspokajać potrzeby różnego rodzaju najemców i umożliwić realizację różnych koncepcji powierzchni biurowych (biura typu ‘cell office’, ‘open space’, ‘activity based workplace’, itp.) W tym kontekście ważnym jest, aby w czasie planowania rozmieszczenia pomieszczeń w budynku uwagę skupić na najemcy (lub, bardziej precyzyjnie, jego pracownikach, którzy będą jego rzeczywistymi użytkownikami). Ich potrzeby, decydujące o komforcie pracy (a tym samym o jakości przestrzeni biurowej), muszą być uwzględnione w całym procesie planowania przy założeniu uzyskania maksymalnej wydajności energetycznej struktury budynku oraz jego wyposażenia instalacyjnego.

Projekt: 2015
Powierzchnia: 55.000 m2

Zakres usług:
Studium wykonalności POWERHOUSE

Zespół projektowy:

URBA Architects
Anna Knez
Maciej Kronenberg
Piotr Knez
Przemysław Tabor

SNØHETTA
Aleksander Nowak
Camilla Moneta
Falko Müller-Tyl
Morten Ludviksen

SKANSKA
Maria Myrup
Tor Helge Dokka

Wizualizacje: SNØHETTA