Mateusz Andres

mandres@urbaarchitects.eu
t: +48 780 172 255

Uprawnienia Budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń MPOIA/026/2018

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od II 2020 | architekt w URBA Architects
2019-2020 | architekt w Biurze Projektów Lewicki Łatak
2018-2019 | architekt w Horizone Studio
2016-2018 | asystent architekta w DDJM
2016 | asystent architekta w Panek + Wroczek Architekci
EDUKACJA
2010-2015 | Studia I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
2012-2013 | Stypendium Erasmus na uczelni MSA Münster