Przestrzeń publiczna w Opolu

Mały Rynek i Plac Św. Sebastiana w Opolu

Koncepcja projektu Małego Rynku zakłada stworzenie wielofunkcyjnego, otwartego placu miejskiego, dającego możliwość zaistnienia szerokiemu wachlarzowi działań zarówno o charakterze kulturalnym jak i rekreacyjnym. Zamysłem przestrzennym jest wytworzenie dwu biegunów będących formalnymi przeciwnościami pomiędzy którymi rozgrywać się będzie życie placu. W północnej części projektujemy zagłębienie, natomiast w południowej pagórek, formy przeciwne, każde na swój sposób przyciągające, generujące punkty aktywności. Natomiast idea przyświecająca projektowi Placu Św. Sebastiana nawiązuje do jego historycznego dziedzictwa, który w XIX wieku był miejscem handlu wyrobami ceramicznymi. Pomimo zmiany funkcji na rekreacyjną staramy się odnieść do historycznej funkcji przez zaprojektowanie ceramicznych donic na drzewa, oraz wielkiej ceramicznej misy na wodę. Elementy te kształtem i materiałem przypominają o dawnej funkcji miejsca w pejzażu miasta, jednocześnie prowadząc dialog z historią placu współczesnym językiem architektury. Na osi budynku kościoła Św. Sebastiana, w obrębie placu, zaprojektowano rzeźbę -lustro. Takie rozwiązanie pozwala dostrzec niewidoczny i cofnięty w stosunku do pierzei kościół z obu kierunków ulicy Łangowskiego, jednocześnie rzeźba odbija życie placu nadając mu nową interesującą perspektywę. Figurę Świętego Sebastiana przeniesiono w północno-zachodni kraniec placu dzięki czemu uzyskano widokowe zamknięcie ulicy Staromiejskiej.

Projekt: 2011
Powierzchnia Małego Rynku: 2.600 m2
Powierzchnia Placu Św. Sebastiana: 1.300 m2
Klient: Miasto Opole

Zakres usług:
Koncepcja projektowa

Zespół projektowy:
Piotr Knez
Przemysław Tabor