Sala gimnastyczna

ul. Małopolska 22, Szczecin

Przedmiotem konkursu była koncepcja sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Sportowych. Ideą kształtowania przestrzennego budynku stało się przenikanie brył: charakterystycznych dla serca miasta rzędu kamienic, z klasycznym modelem sali sportowej – kostki – będącej przestrzennym odzwierciadleniem jej rzutu. Takie traktowanie bryły pozwaliło na harmonijne wpisanie się nowej zabudowy w historyczną tkankę miejską Szczecina przy jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym sali.
Fasada południowa budynku zaprojektowana została z dwu elementów ramy, odwołującej się do archetypu pierzei miasta hanzeatyckiego, oraz wypełnienia z żaluzji lamelowej będącej z kolei nawiązaniem do wstęg z którymi ćwiczą gimnastyczki artystyczne. O elegancji fasady południowej przesądza rytm ceglanych ryzalitów, artykulacja ta przechodzi na pozostałe dwie elewacje i płynnie na połacie dachowe. Wprowadzono też subtelny detal w postaci wystających pojedynczych cegieł tworzących pionowe pasy, który stanowi nawiązanie do wątku ceglanego na neobarokowym budynku szkoły.

Projekt: 2011
Powierzchnia: 1.200 m2
Klient: Gmina Miasto Szczecin

Zakres usług:
Koncepcja projektowa

Zespół projektowy:
Przemysław Tabor
Piotr Knez