Willa miejska

ul. Kasztelańska, Kraków

Otoczenie budynku stanowi przeważnie luźna, miejscami zwarta, a nawet pierzejowa miejska zabudowa składająca się z domów jedno- i wielorodzinnych, uzupełnionych budynkami użyteczności publicznej. W celu uporządkowania urbanistycznego fragmentu ul. Kasztelańskiej linię zabudowy projektowanego budynku wyznaczono w odniesieniu do elewacji budynków znajdujących się na działkach sąsiednich. Proponowany obiekt jest budynkiem podzielonym klatką schodową na dwie bliźniacze bryły przekryte symetrycznym dachem dwuspadowym. Aby budynek harmonijne wpisać w charakter dzielnicy proponuje się czytelne oddzielenie elewacji parteru od elewacji pierwszego i drugiego piętra (poprzez użycie różnych materiałów), zabieg ten powoduje utrzymanie podobnych proporcji projektowanej elewacji w odniesieniu do istniejącej zabudowy. Zaprojektowane balkony oraz tarasy zarówno na frontowej jak i tylnej elewacji dają wymagany decyzją o warunkach zabudowy efekt rozrzeźbienia elewacji. Budynek posiada

Projekt: 2009
Powierzchnia: 600 m2
Klient: Inwestor prywatny

Zakres usług:
Koncepcja konkursowa

Zespół projektowy:
Anna Knez
Agata Kubaty-Makuch
Piotr Knez