Centrum Komunikacyjne w Zakopanem

Zmienimy stolicę polskich Tatr. Usprawnimy transport między Dworcem PKP a Kuźnicami. W Zakopanem  powstanie  parking P&R wraz z centrum komunikacji kolejowej i autobusowej a w Kuźnicach centrum przesiadkowe przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch. Wartość inwestycji to ponad 52 miliony złotych z czego aż 33 miliony będą dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Projekt ma za cel rewitalizację terenu wokół dworca PKP w Zakopanem poprzez przebudowę budynków dworca PKP wraz z budową parkingu P&R w celu dostosowania ich do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego oraz budową zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie:
działania 4.5.2 “Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem” (wartość projektu 16.241.382,63zł, maksymalna kwota dofinansowania 11.455.746,19zł)
oraz
działania 7.2.4 “Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego” (wartość projektu 16.499.403,13zł, maksymalna kwota dofinansowania 9.713.860,50zł).

Projekt: 2016 / 2017
Klient: Miasto Zakopane

Zakres usług:
Koncepcja architektoniczna
Program Funkcjonalno Użytkowy

Zespół projektowy:
Joanna Pach
Michał Daniszewski
Maciej Kronenberg
Mateusz Maj
Piotr Knez

Współpraca:
urbanistyka – dr Janusz Jeżak (www.iep.krakow.pl)
konstrukcja – Andrzej Cisowski
instalacje sanitarne – Marek Zapart
instalacje elektryczne – SEQVENS Łukasz Matlak
drogi – PROJMAR Marcin Kisiel
program funkcjonalno użytkowy – KPPM Doradztwo Sp. z o.o.
kosztorysy – Budhelp
ekspert do spraw komunikacji kolejowej i autobusowej – Piotr Manowiecki
ekspert do spraw rowerych – Jacek Ziębura
ekspert do spraw drogowych – dr Jan Friedberg

Wizualizacje:
Flexiforma